Condities

Deze website wordt beheerd door Valley of Tea. Doorheen de hele site verwijzen de termen 'Wij' en 'Ons' en “Onze” naar Valley of Tea.

Valley of Tea biedt U, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie en tools en diensten, op voorwaarde dat U al de bepalingen, voorwaarden, gedragslijnen, en voorgaande kennisgevingen die hier vermeld staan, aanvaardt.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, bent U bezig in onze 'Service' en gaat U akkoord gebonden te zijn door de hier vermelde voorwaarden en condities (‘Algemene Voorwaarden’, ‘Voorwaarden’, inclusief de voorwaarden die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden voor zijn van toepassing voor alle gebruikers van de site inclusief gebruikers die browsers zijn, verkopers, klanten, leveranciers of mensen die helpen met de site.

Lees alstublieft deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voor U onze website site gebruikt. Als U om het even welk deel van deze site gebruikt of er verbinding mee maakt bent U gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden mag U geen gebruik maken van deze website noch van onze diensten. Als deze Algemene Voorwaarden beschouwd worden als een aanbod, dan is het aanvaarden ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe mogelijkheden en functies op deze website zullen ook aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid deze pagina regelmatig te bekijken om te zien of er geen veranderingen aangebracht werden. Telkens U opnieuw deze site of zijn diensten gebruikt aanvaardt U ook de wijzigingen die eventueel intussen aan deze pagina aangebracht werden.

SECTIE 1 ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, erkent U dat U minstens meerderjarig bent in het land of de provincie waar U woont of dat U een minderjarige bent die de toestemming gekregen heeft van een meerderjarig persoon die voor hem zorgt. U mag onze producten niet gebruiken voor op het even welke illegale of niet toegestane doeleinden, noch mag U bij het gebruik van onze service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet alleen copyright wetten).

U mag geen Worms of virussen of enige code van destructieve aard verzenden. Een breuk of schending van één van deze Algemene Voorwaarden zal rechtstreekse en onmiddellijke stopzetting van onze diensten tot gevolg hebben.

SECTIE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor onze services te weigeren aan iedereen om wat voor reden ook, op elk moment. U begrijpt dat uw gegevens (niet inbegrepen de informatie betreffende uw kredietkaart), zonder encryptie kunnen getransfereerd worden en dat dit kan meebrengen (a) transmissie over verschillende netwerken, of (b) veranderingen om te voldoen of aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Kredietkaart informatie wordt altijd sterk beveiligd door encryptie tijdens transmissie over netwerken.

U gaat akkoord om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service, de toegang tot de Service, of enig contact op de website waarlangs de Service wordt aangeboden, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onzentwege. De hoofdingen die in dit akkoord voorkomen staan er alleen voor het gebruiksgemak en zullen de Algemene Voorwaarden niet beperken of op een andere manier aantasten.

SECTIE 3 NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar gesteld wordt op onze site niet nauwkeurig compleet,of recent is. Het materiaal beschikbaar gesteld op deze site is alleen voor algemeen gebruik alleen en er zou niet op gerekend mogen worden als enige basis om beslissingen te nemen zonder eerst meer nauwkeurige, meer volledige, en meer recente bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen dat U stelt in de informatie die op deze site vermeld wordt is op eigen risico.

Deze site kan historische informatie bevatten. Historische informatie is, vanzelfsprekend, niet recent en wordt alleen gegeven ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om enige content bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om onze site op veranderingen te controleren.

SECTIE 4 WIJZIGINGEN AAN ONZE SERVICE EN DE PRIJZEN.

Prijzen voor onze producten kunnen om het even wanneer gewijzigd worden.

We behouden ons het recht voor om de service op elk moment aan te passen of stop te zetten zonder mededeling. We zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of een derde partij voor enige wijziging, prijsverandering, opschorting of stopzetting van de service.

SECTIE 5 PRODUCTEN OF DIENSTEN.

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online door de website aangeboden worden. Deze producten of diensten kunnen slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen enkel teruggestuurd of omgewisseld worden conform ons retourbeleid. We hebben alle mogelijke inspanningen gedaan om de beelden en kleuren van onze producten die we in onze winkel tonen zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van alle kleuren door uw computermonitor accuraat zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de hoeveelheid van de producten of diensten die we leveren te beperken. Alle beschrijvingen of prijzen van producten kunnen op elk moment veranderd worden zonder waarschuwing, naar ons eigen goedvinden. We behouden ons het recht voor om de verkoop van elk product stop te zetten op elk moment. Elk aanbod van om het even welk product of dienst op deze site is nietig waar dit product of deze dienst verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van om het even welk van onze producten, diensten, services informatie, of ander materiaal dat door U aangekocht of bekomen wordt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat om het even welke vergissingen in de Service zullen rechtgezet worden.

SECTIE 6 ACCURAATHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die U bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden besteld per persoon, per huishouden of per bestelling limiteren of annuleren. Deze beperkingen kunnen slaan op bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditkaart of bestellingen die hetzelfde facturatie of leveringsadres hebben. In het geval dat we een verandering aan een bestelling willen aanbrengen of die bestelling willen annuleren, kunnen we U proberen te verwittigen door het e-mailadres of het telefoonnummer dat U overgemaakt hebt op het moment dat U de bestelling plaatste te contacteren. We behouden ons het recht voor om bestellingen die, uitsluitend naar ons eigen oordeel, afkomstig zijn van handelaars, wederverkopers, of distributeurs, te weigeren of te limiteren.

U gaat er mee akkoord om actuele, accurate en volledige informatie te geven over uw aankoop en uw rekening voor alle aankopen die U bij onze winkel doet. U gaat akkoord om elke wijziging aan uw rekeninggegevens en alle andere informatie, waaronder uw e-mailadres, de nummers en de vervaldatum van uw creditkaart, onmiddellijk aan ons mee te delen, zodat we uw transacties kunnen afhandelen en U contacteren zoals nodig.

Voor meer details wordt U vriendelijk verzocht onze retour pagina te willen nakijken.

SECTIE 7 OPTIONELE TOOLS.

We kunnen jullie toegang geven tot tools van derde partijen die we niet monitoren, waarover we geen enkele invloed hebben en waarop we geen controle hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we deze tools toegankelijk stellen 'zoals ze zijn' en ‘naar beschikbaarheid’ zonder enige garanties, beweringen of voorwaarden van welke aard ook en zonder dat we zeggen dat deze deugdelijk zijn. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou voortkomen uit of betrekking hebben op Uw gebruik van deze optionele tools van derden.

We kunnen in de toekomst ook zelf nieuwe features of diensten aandienen op de website en ook deze zullen onder deze Algemene Voorwaarden vallen.

SECTIE 8 LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten beschikbaar via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links naar derde partijen op deze site kunnen U verwijzen naar websites die geen enkele band met ons hebben. We zijn niet verantwoordelijk om de inhoud of de nauwkeurigheid van om het even welk materiaal of om het even welke website van derde partijen te controleren of te evalueren en wij zullen dan ook dit materiaal of deze websites niet garanderen of er enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor dragen, evenmin als voor andere materialen, producten of diensten van derde partijen.

We zijn niet aansprakelijk voor enig kwaad of schade gerelateerd tot de aankoop of het gebruik van goederen, services, resources, of content of gerelateerd aan om het even welke andere transactie in verbinding met websites van derde partijen. Bekijk alsjeblieft goed het beleid en de praktijken van de derde partij en wees er zeker van dat U ze goed begrijpt voor U om het even welke transactie aangaat. Klachten, eisen, bezorgdheid, of vragen aangaande producten van deze derde partijen moeten aan de derde partijen gericht worden.

SECTIE 9 COMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE SUGGESTIES VAN GEBRUIKERS .

Als U ons, op onze vraag, bepaalde inlichtingen toestuurt, of als U ons, zonder dat wij het vragen, bepaalde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of ander materiaal (samen ‘commentaren’), zij het per e-mail, of per post, of online, of op een andere manier laat geworden, gaat U ermee akkoord dat we, op elk moment, zonder beperking, alle commentaren dat U ons stuurt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verdelen, vertalen, en op elke andere manier gebruiken in om het even welk medium. We zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn om (1) enig commentaar als vertrouwelijk te gebruiken, (2) compensatie te betalen voor commentaren en (3) te reageren op om het even welke commentaar.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud die we naar onze eigen beoordeling aanmerken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch obsceen, of op een andere manier verwerpelijk of die om het even welke partij zijn intellectueel eigendom aantast of deze gebruiksvoorwaarden schendt controleren, aanpassen, of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen rechten van enige andere derde partijen schendt, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, individualiteit of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder ook mee akkoord dat uw commentaren geen lasterlijk of op een andere manier onwettig beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus bevatten of andere schadelijke software die de werking van de Service of van om het even welke gerelateerde zou kunnen aantasten. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof U iemand anders bent dan Uzelf, of ons of enige andere derde partij misleiden omtrent de oorsprong van om het even welk commentaar. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor elk commentaar dat U plaatst en de correctheid ervan. We nemen geen verantwoordelijkheid en dragen geen aansprakelijkheid voor om het even welk commentaar gepost door U of enige andere derde partij.

SECTIE 10 PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het voorleggen van persoonlijke informatie langs de winkel is onderworpen aan ons Privacy beleid. Bekijk ons Privacy beleid.

SECTIE 11 FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN

Het zou kunnen gebeuren dat er informatie staat op onze site of in de Service of op een verbonden website die spelfouten, onnauwkeurigheden, of weglatingen bevat die betrekking hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties,aanbiedingen, kosten van verzending, leveringstijd of beschikbaarheid. We houden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren of orders te annuleren als er enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op enig moment zonder enige voorafgaande kennisgeving (Inclusief nadat u uw order geplaatst hebt).

We gaan geen verplichting aan om informatie in de Service of op enige andere website bij te werken, te amenderen of te verduidelijken inclusief, zonder beperking, prijsinformatie behalve wanneer dit Wettelijk verplicht is. Er is geen specifieke datum voor update of vernieuwing voorzien in de dienst of op een andere gerelateerde website, die zou aangeven dat alle informatie in de service of op die gerelateerde site veranderd of bijgewerkt is.

SECTIE 12 VERBODEN GEBRUIKEN.

Aanvullend bij andere verboden zoals die in deze Algemene Voorwaarden genoemd worden, is het niet toegestaan deze site of zijn content te gebruiken voor (a) enig onwettig doel (b)andere aan te zetten onwettige daden te stellen, (c) om het even welke internationale, federale, provinciale of staatsregels en wetten of lokale ordonnanties te overtreden, (d) inbreuk te plegen op onze intellectuele eigendomsrechten of op die van anderen, of ze te schenden, (e) om lastig te vallen, te misbruiken, beledigen, schaden, in diskrediet te brengen of te schaden, belasteren, intimideren, verdacht te maken of te kleineren, of te discrimineren gebaseerd op geslacht, seksuele oriëntatie; religie, etniciteit, leeftijd, nationale origine of handicap, (f) om valse of misleidende informatie voor te leggen, (g) om virussen te uploaden of te verzenden of om het even welk ander type van kwaadaardige code die zal of kan gebruikt worden op een of andere manier om de functionaliteit of de dienst van de site of verbonden of andere sites op het internet , of het internet aan te tasten, (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of op te sporen, (i) om te spammen, te phishen, te pharmen, te pretexten, te spideren, te crawlen of te scrapen,(j) om het even welk obsceen of immoreel doel of (k) te interfereren met de beveiligingmaatregelen van de service of van gerelateerde websites, andere websites of het internet of om ze te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van deze service of van gerelateerde websites te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 DISCLAIMER VAN DE WAARBORG, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

We garanderen niet, we houden niet voor, en we verzekeren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig, of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die bekomen zouden worden door het gebruik van de site accuraat of betrouwbaar zouden zijn.

U gaat er mee akkoord dat we van tijd tot tijd deze service voor om het even welke periode kunnen stopzetten of op elk moment zonder voorafgaande mededeling kunnen beëindigen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of de onmogelijkheid om de Service te gebruiken, op eigen risico gebeurt. De Service en alle producten en diensten die door de Service aan U geleverd worden zijn (tenzij waar het door ons uitdrukkelijk gezegd wordt) door ons verschaft 'zoals ze zijn' en ‘naar gelang ze beschikbaar zijn’ voor uw gebruik, zonder om het even welke verklaring, garanties of voorwaarden, zij het uitdrukkelijke of impliciete, inclusief alle geïmpliceerde waarborgen, voorwaarden voor verhandelbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendomsrecht, of niet-inbreuk.

In geen enkel geval zullen Valley of Tea en hun directeuren, bestuurders, bedienden, gelieerde partijen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, leveranciers van diensten, of licentiehouders aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige schade, verlies, terugvordering, of enige directe, indirecte, bijkomende, de aard van straf hebbende, speciale of als gevolg optredende schade van welke soort dan ook waaronder, zonder beperking, begrepen, gederfde winsten, gederfd inkomen, gederfde besparingen, verlies van data, vervangingskosten, of om het even welke gelijkaardige kosten, of die nu contractueel zijn, door een onrechtmatige daad (waaronder begrepen nalatigheid of slordigheid), strikte aansprakelijkheid of op een andere manier ontstaan zijn, en die voortkomt van uw gebruik van welk deel dan ook van de Service of van eender welk product aangeschaft via de Service, of voor eender welke vordering die op om het even welke manier in verband staat met Uw gebruik van de Service of van eender welk product hierbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot vergissingen of weglatingen in eender welke inhoud, of enig verlies of schade van welke soort ook die opgelopen werd ten gevolge van het gebruik van de Service of van eender welke content, of product, dat verstuurd of verzonden werd, of op enige ander wijze beschikbaar gesteld werd via de Service, zelfs als men verwittigd was van de mogelijkheid dat dit zich kon voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden het weigeren of het beperken van de aansprakelijkheid voor gewichtige of bijkomende schade niet toelaten, zal onze aansprakelijkheid in deze staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het de minimale aansprakelijkheid die door de wet toegestaan wordt.

SECTIE 14 SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord om Valley of Tea, de eventuele moeder- en dochtermaatschappijen, verbonden maatschappijen, partners, bestuurders, directeurs, agenten contractanten, licentiehouders, dienstverleners, toeleveringsbedrijven, leveranciers, stagiairs en bedienden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen eender welke vordering of vraag waaronder redelijke rekeningen van advocaten, die door eender welke derde partij gemaakt worden wegens of voortkomend uit het niet respecteren door U van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die er deel van uitmaken doordat we ernaar refereren, of door het overtreden door U van eender welke wet of het schenden door U van de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 SCHENDBAARHEID.

In het geval dat eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig, of niet afdwingbaar bevonden wordt, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de meest ruime zin die door de wet nog aanvaard wordt, en het niet afdwingbare gedeelte zal van deze gebruiksvoorwaarden gescheiden worden, maar deze bepaling zal de validiteit en afdwingbaarheid van enige andere overblijvende bepaling niet aantasten.

SECTIE 16 BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die ontstaan zijn voorafgaand aan de datum van de beëindiging zullen na de beëindiging blijven bestaan, en dit voor alle doeleinden. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tenzij en tot ze beëindigd worden door U of door ons. U kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons ervan op de hoogte te stellen dat U niet langer van onze Service gebruik wenst te maken, of wanneer U ophoudt met onze site te gebruiken. Als U, volgens ons eigen oordeel, niet voldaan hebt, of als wij vermoeden dat U niet voldaan hebt, aan één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen we op elk moment deze overeenkomst zonder voorafgaandelijk bericht stopzetten en zult U aansprakelijk blijven voor alle bedragen die verschuldigd waren tot en met de datum van beëindiging en kunnen wij U dienovereenkomstig de toegang tot onze Services ( of om het even welk deel ervan ) ontzeggen.

SECTIE 17 VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij er niet in slagen om eender welk recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden te laten eerbiedigen zal dit niet betekenen dat wij afstand doen van zo’n recht of bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle andere gedragslijnen of voorgeschreven werkwijzen door ons op deze site gepost of met betrekking tot de Service maken samen de volledige overeenkomst en afspraak tussen U en ons uit en beheersen uw gebruik van de Service. Deze overeenkomst en afspraak vervangt eender welke vorige of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen, en voorstellen, die mondeling dan wel schriftelijk gedaan werden, tussen U en ons (inbegrepen, maar niet beperkt tot alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden).

SECTIE 18 .VAN TOEPASSING ZIJND RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van toepassing op het adres Duinenabdijstraat 4 Brugge BE 8000 (België).

DEEL 19 - WIJZIGING AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, eender welk deel van deze Algemene Voorwaarden te actualiseren, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en het aanbrengen van wijzigingen op onze website . Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen . Uw voortgezet gebruik van of het bezoeken van onze website of de Service na het aanbrengen van eender welke wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt acceptatie van deze wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moet worden gericht aan ons op contact@valleyoftea.com

Begin Uw Reis

[[recommendation]]